Ve skladu a strojovně pod hlavním sálem vypukl požár. V budově byli ranění.

Takový byl scénář cvičení, které mělo za cíl jednak prověřit akceschopnost složek integrovaného záchranného systému a rovněž vyzkoušet technické zázemí kulturního domu.

„Technické vybavení nebylo dlouho prověřeno, když kulturní dům nefungoval. Nejlepší způsob je ověřit jeho připravenost takovýmto způsobem, než kdyby pak skutečně došlo k nějaké havárii,“ řekl ředitel Centra kultury Ctirad Havel.

Profesionální hasiči přijeli na místo po vyhlášení poplachu do čtyř minut, za nimi záchranka, pracovníci a dobrovolníci Českého červeného kříže, poté také jednotky SDH z Písku a okolních obcí. Následovalo uhašení ohně, vyproštění a ošetření raněných. Akce byla ukončena do hodiny.