Písečtí věřící se zde zároveň rozloučili a poděkovali bývalému děkanovi tohoto kostela sedmaosmdesátiletému Josefu Xaveru Kobzovi.

Tento kněz řádu Petrinů zde působil 17 let a kromě Písku měl na starosti i některé okolní farnosti. Právě před rokem měl vážný úraz a po delším léčení odešel do kněžského domu v Českých Budějovicích, kde tráví svůj podzim života.

Jako kněz působil sedmnáct let na různých farnostech na Šumavě a v roce 1990 byl ustanoven děkanem v píseckém klášteře. I přes svůj věk je vždy plný optimismu a elánu, lidé ho mají rádi pro jeho skromnost, pokoru a dobrosrdečnost.

V úvodu promluvil otec Cyril Havel, kázání přednesl Patrik Prokop Maturkanič. Celou mši pak sloužil s plným nasazením sám Josef Kobza. I přes svůj požehnaný věk celebroval bohoslužbu jako tomu bylo v minulosti. Po jejím skončení přišlo mnoho věřících a přátel, aby poděkovali, podarovali a popřáli zdraví a božího požehnání.

V závěru následoval koncert duchovní hudby v podání sólistky Kateřiny Chromčákové za doprovodu varhan Josefa Sychry.

Jiří Antonín Švec