Prač jsou někteří lidé k trvalému pobytu hlášení v budově radnice?

Za jakých podmínek zde mohli umístit také dokonce sídlo podnikání? Může se město nějak bránit, co na to zastupitelé?

Podnikatel z Písku, dvaačtyřicetiletý pan Miroslav, má adresu Velké náměstí 114, což je budova radnice.
„Před časem jsem se rozvedl, dům jsem nechal bývalé manželce a dětem a sám bydlím na ubytovně,“ uvedl Miroslav, který si z osobních důvodů nepřál zveřejnit celé jméno. „Hlavně kvůli doručování pošty jsem se zatím k trvalému pobytu přihlásil na radnici a mám tady i místo podnikání,“ dodal muž.

Písecký podnikatel není ničím výjimečný. Živnostenský zákon až do 1. července umožňoval fyzickým osobám s bydlištěm v sídle obecního úřadu, aby zde měli také místo podnikání.

K včerejšku mělo jako svou adresu zapsanou budovu radnice celkem 158 lidí. Část z nich jsou bezdomovci a lidé, kteří svoji budoucnost nijak neřeší. Ostatní to berou jako dočasné východisko.

„S lidmi přihlášenými k trvalému pobytu v sídle městského úřadu to není jednoduché. Většinou si došlou poštu nevyzvedávají, zvláště když jde o soudní nebo jiné úřední obsílky. Úřad většinou místo jejich pobytu nezná a poštu jim nelze doručit,“ konstatovala tajemnice MÚ v Písku Zlatuše Hofmanová.
Možnost být přihlášen k trvalému pobytu na radnici stále existuje, s místem podnikání je to ale podle novely živnostenského zákona jiné.

Pokud člověk s trvalým bydlištěm na radnici ohlašuje také místo podnikání v sídle obecního úřadu, musí s tím úřad souhlasit.
„V praxi to znamená, že když podnikatelé trvale přihlášení v sídle obecního úřadu si přijdou žádat o živnostenské oprávnění, musí mít souhlas obce,“ vysvětlila vedoucí Živnostenského úřadu v Písku Jana Švejnochová.

Konkrétně ale píseckému živnostenskému úřadu to zastupitelé zjednodušili. Podle jejich usnesení do budoucna žádná fyzická osoba souhlas s umístěním místa podnikání v budově městského úřadu nedostane. To se však netýká těch, kteří už místo podnikání na radnici mají.