Před kapličkou sv. Jana Nepomuckého za účasti mnoha občanů požehnal p. Řehoř z milevského kláštera novýhasičský prapor.

Zdejší hasičský sbor prapor pořídil díky finanční sbírce zdejších lidí, přispěla obec a také rekreanti.

Účastníci slavnostního setkání kromě dalších hostů přivítali i ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který, jak řekl,přijal toto pozvání ne jako politik, ale jako soused. Před nedávnem nedaleko odtud vybudoval Karel Schwarzenberg nový rybník a je také vlastníkem lesů v okolí.

Po slavnostním aktu se pak společně odebrali do bývalé školy na besedu a malé občerstvení.