Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch spolupracuje s Úřadem práce v Písku už čtvrtým rokem. Pomáhají obtížně zaměstnavatelným lidem najít nové uplatnění při obecně prospěšných pracích.

„U nás je teď zaměstnáno celkem osmnáct lidí, z nichž jsou dva z Drahonic ze sousedního Strakonicka. Dříve jsme měli problém je zaměstnat, ale začali jsme spolupracovat i se strakonickým úřadem práce, a to se nám podařilo,“ říká Jaroslav Němejc, starosta Ražic a předseda svazku Zlatý vrch.
Podle jeho slov si obecně prospěšnou práci nacházejí lidé částečně invalidní, těsně před důchodem, ale i maminky na mateřské dovolené. Většinou se jedná o úklid obce, úpravu zeleně nebo čistění lesa.

„Je to rozhodně přínos pro celý region. S některými lidmi jsou sice problémy, ale kde nejsou,“ dodává Němejc.
Do tohoto projektu se zapojil i Svazek obcí regionu Písecka. Formou obecně prospěšných prací už nelze zaměstnávat lidi u městských služeb, jako tomu bylo dřív.

„Přes mikroregiony to je výhodnější, je méně administrativy. Když někdo odejde nebo onemocní, mohou si obce zažádat o pracovníka odjinud,“ říká Alexandra Zajíčková, ředitelka Úřadu práce v Písku.

„Po celém Písecku máme na obecně prospěšných pracích zařazeno asi dvě stě padesát lidí. Nejvíce jich je v Písku, tam jich pracuje šedesát, v Milevsku patnáct a v Miroticích pomáhá osm,“ dodává Zajíčková.