Úterý je na transfuzním oddělení Nemocnice Písektradičním odběrovým dnem.

Kolik se sem tentokrát dostavilo dárců. Jak reagovali na výzvu svazu.

Nehrozí nemocnici a jejím pacientům nedostatek krve? Pokud chcete znát odpovědi na tyto otázky,čtěte středeční Písecký deník.