Nahlédnout do unikátní flóry a fauny často pro běžného turistu nedostupných částí světa dává expozice Exotická příroda.

Zároveň byla v Protivíně otevřena výstava nazvaná Ostrovy Sandokana, která dokumentuje cestu expedice Zoogeos na indonéské ostrovy Java a Sumatra. Podrobnosti si přečtete v pátečním Píseckém deníku.