Sympozium seprávě na základě studia kulturní historie regionuv této obcistalo tradicí.

„Zíbrtův Kostelec je věnován období přelomu devatenáctého a dvacátého století a je vymezen jeho životními daty. Jsou to šedesátá léta devatenáctého století a pokračuje až do roku 1932, kdy zemřel. Každý ročník se na toto období dívá trochu jiným úhlem pohledu. Loni to bylo očima umělců, byl to čas secese, letos je jeho název Čas zdravého ducha v zdravém těle. To znamená, že se věnujeme medicíně, osvětě, problematice zdraví a také sportu a tělovýchově,“ přiblížila letošní program setkání čtyř desítek kulturních historiků Dagmar Blümlová z Historického ústavu českobudějovické Jihočeské univerzity.

Zajímavé téma přineslo i zajímavé diskusní příspěvky. Jak prozradil jeden z účastníků, z historie vyplula třeba také taková témata jako pohlavní nemoci nebo obsah deníků, kam si dříve muži zapisovali své úspěchy u žen.

V pravé poledne se konalo malé shromáždění u pamětní desky Čeňka Zíbrta, mezi hosty byl též jihočeský hejtman Jan Zahradník. Program obohatilo vystoupení pěveckého sboru Kosteláček.