Začíná 12. ročník národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů TOURPROPAG a pátý ročník mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních materiálů krajů a turistických regionů EUROREGIONpropag, kde Písek je hostitelem.

„Účastníci získají poznatky k využití kartografických produktů, strategii a výrobě propagačních materiálů, prezentaci projektů v oblasti videoportálů, ale i televizních projektů propagujících cestovní ruch,“ uvedla vedoucí oddělení cestovního ruchu a zahraničních vztahů městského úřadu Edita Kučerová.

„Výměnu zkušeností a získávání nových poznatků doplňuje také doprovodný program, jenž představuje zajímavosti Písku, ve sportovní části byl již podruhé zaměřený na golf a nově přináší také soutěž nazvanou Poznejte Písek jinak,“ připomíná letošní novinku Edita Kučerová.

V přehlídce TOURPROPAG porota posoudila celkem 510 materiálů v sedmi soutěžních kategoriích: plakát, leták-skládačka, informační brožura, mapy, kalendář, reprezentační publikace a podnikatelská propagační tiskovina.

Pro EUROREGIONpropag měla porota k posouzení celkem 50 kolekcí přihlášených tiskovin z České republiky a také ze zahraničí.
Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v úterý večer v koncertní síni Sv. Trojice.

Ceny pro Písek

I Písecko mělo v soutěži svá želízka a uspěli jsme. Plakát Cipískoviště získal třetí místo ve své kategorii, rovněž třetí místo bylo uděleno sadě kapesních kalendářů 2008 Motivy z Písku.

Stejnou příčku, třetí místo, přisoudila porota barevné publikaci Kapličky, boží muka, výklenkové kapličky a zvoničky na Milevsku autora Jiřího Hladkého.

V kategorii podnikatelská propagační tiskovina získala společnost CG1 Invest za letáček Hotelu Biograf rovněž třetí místo.