Podle Růženy Šandové z Hnutí Duha České Budějovice je PVC směs jedů. Poukazuje na to, že směsi chloru, dioxinů, ftalátů a jiných látek uvolňují do životního prostředí během celého cyklu – od výroby až po jeho likvidaci toxické látky.

„Tento plast představuje přímé riziko pro uživatele. Některé přídavné látky nejsou pevně vázány a postupně se uvolňují, jako změkčovadla, těžké kovy nebo zpomalovače hoření,“ tvrdí Růžena Šandová. Jak dodává, dosud není vyřešen separovaný sběr PVC, který nepatří do vytříděných plastů. A navíc údajně plast není vhodným materiálem pro venkovní použití.

Podle vyjádření jednoho z výrobců, příbramské firmy, jsou okna vyrobená z PVC profilů moderním stavebním prvkem, který se u nás objevil později než u našich západních sousedů. V některých sousedních zemích jsou používány téměř v šedesáti procentech případů.

„Také jsme nedávno vyměnili stará okna a jsme s nimi velmi spokojeni. Výrobce garantuje jejich nezávadnost a pro nás je hlavní úspora tepla, neboť stará okna netěsnila od samého začátku. Také hluk ze silnice se výrazně snížil,“ říká jedna z majitelek bytu na sídlišti Jih v Písku.¨„Snad takové výrobky musí projít schválením hygienika o jejich nezávadnosti,“ je přesvědčena majitelka bytu.