Starosta Pavel Hroch členy zastupitelstva seznámil s hospodářským výsledkem základní a mateřské školy a Služeb obce Kovářov za uplynulý rok. Několik bodů jednání bylo věnováno prodeji pozemků žadatelům, kteří projevili zájem o pozemky ve Vladyčíně, Vepicích a Kovářově.

Na programu byla také cena vodného pro letošní rok a sice zvlášť pro vodovod Kovářov - Radvánov - Zlučín a vodovodního řadu Lašovice - Předbořice - Zahořany - Jalovčí a Chrást. Obec na základě rozhodnutí zastupitelů zavádí pro letošek pro oba vodovodní řady dvousložkovou cenu, která se bude skládat z pohyblivé složky při 28,50 Kč za kubík vody a pevné složky 160 korun za vodoměr plus DPH. Jak poznamenal kovářovský starosta, za poslední roky se cena vody neměnila. Nájemné pro společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy je 20 tisíc ročně.