„Úplná čísla ještě nemáme k dispozici, neboť se zápis jako v poslední ještě nekonal v Křesťanské mateřské škole. Ten bude až v příštím týdnu. Mohu jen sdělit jeden z poznatků, že někteří rodiče obcházeli také až tři školky,“ sdělila včera vedoucí odboru školství MÚ v Písku Marie Cibulková.

V Milevsku už mají všechny čtyři mateřské školy zápisy za sebou. „Školka Sluníčko přijala celkem 37 dětí a naplní tak zcela svoji kapacitu. Do MŠ Pastelka se k zápisu dostavilo 29 dětí, přijato bude však pouze 18, protože jen takový počet uvolní budoucí školáci. Zde počet přihlášených přesáhl kapacitu,“ uvedla Marcela Heroutová z milevského městského úřadu.

Obě města, jak Milevsko, tak Písek, se naštěstí v minulosti snažila předškolní zařízení udržet, i když dětí ubývalo. Tyto kroky se vymstily jinde, kde dnes uvažují o jejich opětovném zřízení. Písek dokonce před nedávnem odkoupil budovu školky na Pražské od soukromých majitelů. Tam skutečně hrozilo její zrušení.

„Vodím syna do školky zatím ne na celý den a jsem opravdu spokojená. Neumím si v dnešní době vůbec představit, že by školky nebyly,“ míní devětadvacetiletá Jitka, která je nyní s druhým dítětem na mateřské dovolené. Ministerstvo školství uvádí, že počet dětí v mateřinkách stále až do roku 2013, kdy bude předškolní zařízení navštěvovat neuvěřitelných 340 tisíc dětí, poroste. Pak teprve nápor na školky poleví.

Vychází přitom z demografické projekce, kterou vypracovala Vysoká škola ekonomická, nikoli Český statistický úřad. Ten se údajně ve svých předložených prognózách mýlí a silně podhodnocuje počty narozených dětí v posledních čtyřech letech.