Již šestnáct let písecká firma vyvíjí a vyrábí elektronické díly a výrobky, které jsou určeny především do oblastí automatizace, telekomunikací, energetiky a železniční dopravy.

Firmu ELO+, respektive její odnož ELO COMPUTERS, znají písečtí obyvatelé z dřívějších let. Dnes je firma velmi dobře známa v odborných kruzích pro svou flexibilitu a vysokou kvalitu produkce.

V současné doběfirma zaměstnává zhruba 50 zaměstnanců z Písku a okolí. Uplatňují se zde nejrůznější profese od dělnických přes středoškoláky až po vysokoškolsky vzdělané odborníky zejména z oblastí elektroniky a informatiky.

Aby i v budoucnu mohl růst objem produkce při zachování kvality, zahajuje v těchto dnech stavbu své nové provozovny.
"Uvítáme, když v nových prostorách najdou uplatnění i absolventi píseckých škol, kteří zatím často odcházejí za vysoce kvalifikovanou prací do větších měst. Už v současnosti putují více než dvě třetiny výroby do celého světa," uvedl za firmu ELO+ její jednatel Ladislav Obdržálek.