První krok k tomu, aby i v Milevsku bděly nad pořádkem a bezpečností kromě policie i kamery, byl učiněn. „Dostali jsme oficiální vyrozumění, že žádost o dotaci z Programu prevence kriminality byla schválena.

Milevsko na městský kamerový dohlížecí systém obdrží 1,5 milionu korun. Patříme mezi 104 obcí, které dotace na projekt dostanou,“ konstatoval místostarosta Michal Polanecký.

Jak dodal, nyní bude na řadě „papírová přestřelka“, tedy administrativní vyřizování před samotným výběrovým řízením, nákupem a instalací kamer.
„V první etapě nakoupíme kamery na pět míst, které jsme vytipovali spolu s Policií ČR. V druhé etapě by pak přibyly další tři,“ sdělil milevský místostarosta, který má na starosti městskou policii.

Souběžně s vyřizováním nutných formalit bude probíhat rekonstrukce místností s přípravou nového pracoviště. „Chceme také přistavět toalety a šatnu pro ženy. Dosud jsme i kvůli tomu, že nemáme oddělené zázemí pro zaměstnance, tak, jak to předpisy vyžadují, nemohli přijmout ženu. V minulém výběrovém řízení se o místo strážníka žena ucházela,“ upřesnil přípravy Michal Polanecký.

„Že by žena měla být mezi strážníky? Proč ne, i v jiných městech u policie děvčata mají,“ pousmál se zdejší občan Josef Procházka.