Zvýstavy potravinářských výrobků v Brně SALIMA 2008 si písecký ZŘUD – Masokombinát CZ, a.s. přivezl nejvyšší ocenění – Zlatou Salimu a národní značku kvality KLASA. Získal je výrobek s názvem Prácheňská kýta, který se už dříve mohl chlubit právem nosit ocenění Zlatý klas.

Originální specialita píseckých výrobců je ideální šál z vepřové kýty marinovaný ve speciální směsi koření a zauzený na tvrdém dříví. Na fotografii vysvětluje přednosti Prácheňské kýty obchodní ředitel masokombinátu Pavel Štochl (vlevo) ministru zemědělství České republiky Petru Gandalovičovi. Foto: Archiv Masokombinát ZŘUD CZ Písek a. s.