V prvním letošním rozpočtovém opatření zastupitelé shválili přidání peněz na chodníky v Libochově a Mírové ulici. Částka 250 tisíc je určena na zateplení a výměnu oken v domě čp. 202.

Do letošního rozpočtu bylo zařazeno rovněž 300 tisíc korun na vybudování chodníků v Blanické ulici v návaznosti na komunikaci u přejezdu na zastávce.
„Vloni byla tato akce z rozpočtu vyřazena. Čekali jsme na rozhodnutí Jihočeského kraje, protože přilehlá komunikace je v jeho majetku. Navrhli jsme do letošního rozpočtu rovněž rekonstrukci navazující komunikace v Žižkově ulici za 3,5 milionu korun,“ vysvětlil starosta Jaromír Hlaváč.

Schválena byla také změna v rozdělení příspěvků. Z celkové částky dostávají 600 tisíc sportovní a 200 tisíc společenské organizace. Protivín se nově stal členem Svazku obcí regionu Písecko, kde je roční příspěvek 10 tisíc korun. „Pro město je členství v tomto svazku důležité v souvislosti s řešením problematiky budování a obnovy vodovodní a kanalizační sítě,“ dodal starosta.

Občané vítají další zlepšování životních podmínek, ale spokojenost ještě nění úplná.

„Město by se více mělo starat o bydlení pro staré občany a mladé rodiny, jejichž finanční možnosti jsou omezené. Protivínu podle mého názoru chybějí malometrážní byty za přijatelné nájemné,“ uvedl včera pro Deník Václav Lenemajer a doplnil: „Dlouhodobě jsou v našem městě problémy s koupáním. Hovoří se o koupališti na Ostrově, to je ale zřejmě hudba budoucnosti. Určitě by stačila finančně nenáročná úprava vhodného místa na řece Blanici .“