Na prostranství před budovou, kde se shromáždila řada diváků, pak děti smrtku vyzdobily symboly jara jako jsou kraslice a barevné stužky. Přitom obecenstvu představily krátký program s jarními písničkami, básničkami a tanečky. Od školy se pak vydal průvod přes centrum města a Palackého sady ke Kamennému mostu. Tady smrtka skončila ve vodách řeky Otavy, aby tak odešla zima a mohlo nastoupit jaro. Tento starý, původně pohanský zvyk, patří mezi další v době před Velikonocemi. Někde se místo smrtky vyrábí slaměný panák, který se pak na ohni spálí.
Základní škola Svobodná si připomíná staré zvyky a lidové tradice. Letos to byl například masopustní průvod.