Celý odpolední program se konal na místním fotbalovém hřišti a zapojili se do něho všichni, od těch nejmladších až po seniory.

Starosta sboru Jiří Vůjtěch ve svém krátkém projevu připomněl nejdůležitější okamžiky v historii SDH a poté přivítal všechny hosty, včetně sborů, které se později zúčastnily okrskové soutěže v požárním sportu.

Poté velitel sboru Marcel Starý při slavnostním nástupu rozlosoval přihlášené sbory do soutěže.

Soutěž hasičských sborů:

V okrskové soutěži žen v požárním sportu v Oslově startovala tři družstva. Konečné pořadí bylo následující: 1. SDH Vlastec 33,41, 2. SDH Záhoří 33,66, 3. SDH Oslov 35,38 sekund.

Vítězné družstvo Vlastce soutěžilo ve složení: Vendula Bicanová, Soňa Karetová, Kateřina Jáchymová, Klára Štveráková, Lenka Štemberková, Jana Kotalíková a Yveta Králová.

Družstvo Záhoří: Renata Matějková, Markéta Matějková, Soňa Malátová, Ivana Filipová, Kristýna Průšová, Radka Opavová a Veronika Kripnerová.

Družstvo Oslova: Veronika Mondeková, Anna Mejsnarová, Kateřina Hanušová, Kamila Hubáčková, Soňa Ramajzlová, Anna Stará a Ivana Hubáčková.

V okrskové soutěži mužů v požárním sportu startovalo osm družstev.

Konečné pořadí bylo následující:

1. SDH Vlastec 26,44, 2. SDH Zvíkovské Podhradí 27,91, 3. SDH Novosedly 29,22, 4. SDH Oslov B 29,34, 5. SDH Tukleky 32,37, 6. SDH Oslov A 37,25, 7. SDH Vrcovice 41,66, 8. SDH Záhoří 80,84 sekund.

Družstvo Vlastce zvítězilo ve složení: Václav Bican, František Bican, František Bláha, Jiří Komín, Roman Štemberk, Lukáš Kojetín a Petr Kotalík.

Družstvo Oslova „A“: Václav Chochole, Adam Chochole, Ondřej Novák, Josef Picka, Václav Charvát, Milan Malý a Lukáš Vysokomýtský.

Oslov „B“: Michal Kříž, Vladimír Hubáček, František Hais, Petr Hubáček, Martin Ramajzl, Pavel Němec a Marek Picka.

Tukleky: František Hašek, Tomáš Bárta, Jindřich Bárta, Jaroslav Hašek, Jaromír Fousek, Pavel Černík a František Hašek ml.

Novosedly: Miroslav Jambura, Martin Vlnatý, Jan Schun, Radomil Nejezchleba, Pavel Vlnatý, Stanislav Novotný a Jiří Skala.

Zvíkovské Podhradí: Martin Klimenda, Jan Klimenda, Lukáš Rentka, Libor Kousal, David Hofman, Jan Vanicky a Martin Laňka.

Poté starosta SDH Oslov Jiří Vůjtěch společně se zástupcem velitele Václavem Říhou předali ocenění zasloužilým členů oslovského sboru. Všichni převzali pamětní list, šest členů navíc ještě čestné uznání.

Oceněni byli:

Josef Častoral, Josef Dvořák, Miroslav Fíla, Dagmar Fílová, Zdeněk Hála, Václav Hejl, Josef Hubáček, Hana Hubáčková, Marie Hubáčková, Václav Hubáček, Miloslava Charvátová, Anna Chmelíková, Růžena Chmelíková, Josef Charvát, Jiří Kloboučník, Josef Kloboučník, Alena Křížová, Josef Kříž, Pavel Kříž, Marie Křížová, Jiří Mašek, Dagmar Pavlovcová, Josef Pavlovec, Josef Průša, Libuše Průšová, Josef Pták, Ladislav Přibyl, Jarmila Říhová, Václav Říha, Vlasta Slabová, Anna Svatková, Jiří Šedivý, Jiří Vacek, Jiří Vůjtěch, Václav Vůjtěch, Josef Vysokomýtský a Zdeňka Vysokomýtská.

K tanci, poslechu i k dobré zábavě hrála přítomným až do nočních hodin kapela Hogo Fogo Band, která sklidila velký úspěch. Občerstvení bylo tolik, že se hostům ani nechtělo odjíždět domů. Oslavy 125 let SDH Oslov se prostě vydařily.