V galerii Prácheňského muzea je odčtvrtka 7. květnapro veřejnost otevřena výstava prací Vladislava Krédla nazvaná Kouzla fotografie. Rodák z Mladé Boelslavi je členem dvou uskupení: Skupiny mladoboleslavských výtvarníků a spolku Pohodlí.

„Není mnoho fotografických koncepcí, které by tak těsně souvisely s programy výtvarného umění. Mezi nimi tvoří významný ostrov básnické výtvarnosti právě fotografie mladoboleslavského fotografa Vladislava Krédla,“ připomněl kunsthistorik Jan Kříž z Českého muzea výtvarných umění v Praze, který o umělcově tvorbě hovořil na čtvrteční podvečerní vernisáži.

Podle názoru Jana Kříže Krédlovy fotografie jsou zvláštní verzí české poabstraktní asambláže. Jeho tvorba má své cíle, své vrcholy a je v tom nejlepším slova smyslu výpovědí o tvůrčím úsilí nezbytné šíře a hloubky.

"Vladislav Krédl vychází z tradiční techniky fotografie jako náročného řemesla, aby následně využil všech jejích možností k svébytné tvorbě fotograického obrazu. Dokazuje, že i klasická fotografie může podstatně proměnit záběr existující, nebo aranžované reality v symbolicky míněný výraz," uvedl dále Jan Kříž.

Výstava fotografií Vladislava Krédla je v Prácheňském muzeu v Písku otevřena do 31. května.