„V příštím roce bude vybudována nová zastávka blíže ke kruhovému objezdu u Budějovické kapličky a ta dosavadní bude zrušena,“ vysvětlil Rudolf Koraba z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Předpokládané náklady na vybudování nové autobusové zastavky, včetně opěrné zdi, chodníku, úpravy veřejného osvětlení a dopravních opatření při stavbě jsou 3,3 milionu korun. Nástupiště bude vybavené krytou čekárnou a bude zde také nový přechod pro pěší.

Na vybudování zastávky město získalo dotaci 1,9 milionu Kč z Regionálního operačního programu. Na dodavatele stavby již bylo vypsáno výběrové řízení. Rozhodujícím kritériem je cena. Práce by měly začít v březnu příštího roku a skončit v září.