Po celém městě budou chodit skauti s kasičkami. Stánek s propagačními a prodejními předměty bude u starého mostu. Od 13 hodin se ve Skautském domě budou promítat filmy a fotky z Etiopie, Keňi a Tanzanie.

Doposud se díky sbírkám pro projekt Postavme školu v Africe podařilo postavit pět základních škol, jež navštěvuje dohromady 1160 dětí. Budovy byly předány etiopské oblastní školské správě, která zajišťuje chod škol, nové vyučující a opravy. Projekt a hlavně lidskou solidaritu ocenil i velvyslanec ČR v Etiopii Miroslav Křenek. (mm)