U osady Nuzov v katastru obce Paseky by v příštím roce měla vyrůst fotovoltaická (sluneční) elektrárna. To se ale lidem příliš nelíbí. „Jedná se o Nuzovský kopec, snad nejkrásnější vršek na cestě z Protivína do Písku,“ zlobí se lékařka Marie Němečková z Protivína.


Podle ní i dalších lidí v okolí Pasek solární elektrárna, kterou tu chce vybudovat místní podnikatel Václav Hůlka, pokud má být zdrojem příjmů, zabere plochu několika hektarů. „Bude viditelná na velkou vzdálenost a my budeme tuto stavbu obdivovat z mnoha míst,“ dodává doktorka Němečková.


Odpůrci stavby sice souhlasí s tím, že jde o ekologický zdroj energie, ale zároveň také zdroj dobrého výdělku bez ohledu na to, zda to naruší krajinný ráz. „ČEZ má totiž povinnost od vlastníků těchto zařízení odebírat energii za několikanásobně vyšší cenu, než za jakou nám ji následně prodává. Takže na tyto podnikatelské záměry všichni přispíváme ze svých daní,“ míní Marie Němečková.


Zatímco lidem v okolí Pasek se zásah do rázu krajiny nelíbí, většinu obyvatel obce připravovaná stavba nechává klidnými. Záměr podnikatele podpořili také zastupitelé. „Jde o moderní ekologické zařízení, jehož stavba se chystá na zhruba tříhektarovém soukromém pozemku,“ uvedl starosta Pasek Václav Kostohryz a dodává: „Fotovoltaická elektrárna není trvalou stavbou. Její životnost se odhaduje na dvacet až pětadvacet let. Potom se rozebere a zlikviduje a na rázu krajiny by nemělo být nic znát.“


Jednou z institucí, které se vyjadřují ke stavbám, tedy i k budování alternativních energetických zdrojů, je odbor životního prostředí Městského úřadu v Písku. Podle slov jeho vedoucího Miloslava Šatry by každá obec měla mít zpracovaný a schválený územní plán. Pokud tento důležitý dokument nemá, podmínkou pro vydání stavebního povolení je posouzení krajinného rázu.


Občané mají možnost vznést připomínky nejen při tvorbě územního plánu, ale také v územním a stavebním řízení. Lidé, kteří nesouhlasí s výstavbou solární elektrárny u Nuzova, chtějí právě těchto možností využít. „Své rozhodnutí by měli rozhodně zvážit zastupitelé Pasek, kteří tak mají šanci dát dalším generacím dar krajiny nezatížené tímto podnikatelským záměrem,“ říká protivínská lékařka Marie Němečková.


Na Písecku je v přípravách výstavba dalších tří až čtyř fotovoltaických elektráren. Nejdále je příprava u obce Dobev. „S elektrárnou nejsou problémy. Bude se stavět na soukromém pozemku v souladu s územním plánem a podle našeho názoru nijak nenaruší ráz krajiny,“ ujišťuje starosta obce Dobev Vladimír Šareš.


„Podle mého názoru sluneční ani větrné elektrárny do naší krásné jihočeské krajiny nepatří. Když už tady musí být, měly by se stavět na velkých plochách střech, třeba v průmyslové zóně,“ myslí si Přemek Hadrava z Písku.