Milevsko čeká otevření další skládky komunálního odpadu. Dosavadní prostory v Jenišovicích již brzy nepostačí. K tomu však bude zapotřebí provést směnu a výkup pozemků.

„Myslím, že výše poplatku za svoz odpadu je tak akorát, neměl by se zvyšovat. Možná by ale někteří lidé mohli ještě důsledněji třídit. Zrovna včera jsem našel v kontejneru před naším domem lahve, které patří do nádob na sklo,“ řekl Josef Mareš z Milevska.

Právě o výši plateb v návaznosti na náklady s provozováním skládky, kde končí odpadky z domácností i firem, hovořil i vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Tomáš Korejs na zasedání středečního zastupitelstva. „Pokud město nebude mít v budoucnu vlastní skládku, výrazně se zvýší náklady na ukládání a likvidaci odpadu. Je to strategická věc. Nejen že by se zvýšily poplatky pro obyvatele, ale stouply by také výdaje města. Podle odhadu by se odvážení odpadu do jiného města prodražilo až o čtyři miliony,“ vysvětlil Korejs.

Poplatek za odvoz a likvidaci odpadu na jednoho obyvatele Milevska letos činí 420 korun. Jeho výše může v současné době být maximálně 500 korun.
Jak poznamenala místostarostka Ivana Stráská, pokud by město odpad vyváželo jinam, výdaje by tak výrazně ovlivnily městský rozpočet.

Za dosavadní pozemky první a druhé etapy skládky Jenišovice platí město Pozemkovému fondu ČR roční nájem téměř 482 tisíc korun. Původním vlastníkem těchto pozemků je Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Pokud budou po přijetí příslušných zákonů pozemky církvi vráceny, podle předběžné dohody je město odkoupí za částku přesahující jeden milion korun.