Denně přibližně 30 tisíc aut – s takovou hustotou provozu se v současnosti potýká severní Písecko. Prochází tudy hlavní dopravní tepna silnice č. 4. Situaci by měla vyřešit rychlostní komunikace R 4, jejíž další úsek z Třebkova do Mirotic se právě buduje. Stavba však přináší nejednu komplikaci.
„Pracuji jako řidič autobusu a zajíždím i do okolních obcí. Kolikrát na hlavní silnici ani nemůžu zahnout. Kvůli omezení rychlosti se v Předoticích tvoří dlouhé kolony,“ říká řidič autobusu Jiří Brož z Kožlí u Čížové.

Matky obchvat vítají

Místní, zvláště maminky s dětmi však obchvat, který s novou silnicí vznikne, hodnotí spíše pozitivně. „Předoticím nová silnice určitě pomůže, bude tu klid od aut. Chodit tu s dětmi je o strach, člověk nikdy neví, co se stane,“ říká maminka Kateřina Himmelová z Předotic.

Obavy zdejších obyvatel o ztrátu práce i odříznutí „od světa“ vnímají i turisté. „Jezdíme na kolech po okolí Orlické přehrady. Mě stavba silnice nijak nezasahuje, ale místní to berou tak, že budou vyřazeni. Kde se postavil obchvat kolem obce a byly tam hospůdky a krámky, lidé přišli o práci,“ tvrdí Zdeněk Čížek z Kralup nad Vltavou, který je na Písecku na dovolené s rodinou.

Stavba je nicméně jednou z klíčových priorit kraje. Nyní se, jak uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková, dokončují překládky sítí a pokračují ve skrývce ornice. V nejbližších dnech by se měly také začít zakládat mosty.

„Řidiči se nemusí obávat velkých dopravních omezení. Do konce roku se bude zprovozňovat nová nájezdní silnice I/4 u Radobytců, kam bude svedena doprava tak, aby se nemusely vytvářet nějaké objízdné trasy,“ ubezpečuje motoristy Martina Vápeníková.

Podle Vápeníkové řidiči výraznou úsporu času na cestě z Písku do Prahy, i po zprovoznění tohoto úseku, tolik nezaznamenají. „To bude výraznější až po celkovém zprovoznění R4, ovšem výrazný vliv bude mít zprovoznění tohoto úseku na bezpečnost silničního provozu,“ upřesňuje tisková mluvčí.

Předpokládané náklady na stavbu úseku Třebkov – Mirotice by měly dosáhnout přibližně 1,12 miliardy korun. Ukončení stavby nového úseku je plánováno na červen roku 2010.

Hluková a exhalační studie podle Ředitelství silnic a dálnic prokázala, že v Předoticích nebude potřeba budovat žádná protihluková a protiemisní opatření, protože je silnice vedena v hlubokém zářezu. Nicméně zde ŘSD postaví ochranná oplocení komunikace především kvůli zamezení střetů se zvěří.

Silnice R4
Stavba úseku Třebkov – Mirotice rychlostní komunikace R4 byla zahájena 22. 4. 2008 a předpokládané zprovoznění je plánováno na polovinu roku 2010. Délka této části silnice je 5880 metrů. Zbývající úseky budoucí rychlostní silnice R4 se budou zahajovat postupně v letech 2010, 2011 s tím, že Třebkov - Mirotice jsme zahájili již letos a další zahájíme v příštím roce. K celkovému zprovoznění R4 by mohlo dojít v roce 2013/14. Součástí silnice bude pět mostů a podchod u Radobytců.
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic