Společenskou událostí číslo jedna byly pro Čimelické oslavy 125. výročí sboru dobrovolných hasičů.

„Hlavním důvodem založení sboru byla ochrana osobního a obecního majetku. Naši předkové s velkým úsilím složili částku na nákup hasičské techniky a stejnokrojů. Zpočátku měli jen koňmi taženou ruční stříkačku,“ připomněl vznik sboru starosta obce Josef Hrouda.

Podle starosty byly hasiči vždy obci oporou, podíleli se na společenském a kulturním životě i na výchově mladé generace. Hasičský potěr nastoupil se svými otci i na slavnostní posvěcení nového praporu sboru, jehož kmotry byli vikář Jan Krejsa a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který řekl: „Byl jsem přivítán jako host, ale jediné místo, kde se necítím jako host, jsou Čimelice. Zde jsem vyrostl, poprvé jsem se koupal ve Skalici a první bitvy se šiškami byly na Chlumu.“

„Můj otec byl za války také členem hasičů, a když hrozil poplach, popadl kolo a pádil dolů do sborovny. Vím jakou hroznou práci měli čimeličtí hasiči po náletu v dubnu 1945,“ vzpomínal ministr.