Obyvatele Čechovy ulice a také přilehlého domu v Portyči stále trápí plísně, do bytů zatéká. Někde nepomohly ani opakované opravy.

„Bohužel od začátku, co zde bydlíme, se vyskytují jisté problémy. Plísně, zatékání do bytu,“ říká jeden z nájemníků, Vít Adámek a dodává: „Dříve při deštích tekla voda po zdech, teď, co nám vyměnili některá okna a okapy, je to lepší, ale závada odstraněna stále není.“

Obytný komplex v Čechově ulici měl smůlu od začátku. Nejdřív na některé dodavatele, kteří odvedli nekvalitní práci. Pak přišla velká povodeň, která málem domy odnesla. Proto tomuto komplexu lidé říkají Titanik.

Vít Adámek ještě poznamenal, že několikrát problém nahlásili domovní a bytové správě. Přišel příslib, že se to bude řešit a stále nic.

„Tuto stížnost jsme řešili na místě, v bytě pana Adámka 9. července za přítomnosti pracovníka klempířské firmy, který obhlédl střechu. Zatékání údajně způsobuje konstrukční vada, není tam téměř žádný spád žlabu a zjistili jsme i záměnu materiálu. Místo mědi byl použit lindap, který nelze pájet,“ reagovala na stížnost ředitelka DBS Zdeňka Řezáčová.

Podle jejího příslibu by měla být oprava zajištěna v srpnu. Bude použita fólie pro vylepení nebo vyměněno oplechování z lindapu na pozink.

Na stavbě domů se podílelo celkem pět dodavatelů: Casta, 2HP Stavitelství, Povostav Písek, Povo–Sta, Kočí. Město, které je majitelem domů, žádá náhradu a s firmami se soudí. Ovšem u dvou nastala likvidace firmy již v průběhu dokončování stavby, u firmy 2HP ještě v době záruk. Takže naděje na finanční vyrovnání reklamací je mizivá.

První byty byly předány v letech 1999 a 2000. V Čechově ulici a v Portyči je jich celkem stovka, z toho jedenaosmdesát v majetku města. Od počátku převzetí objektu zaplatilo město za následné opravy okolo 10 milionů korun.