Látky nebezpečné pro životní prostředí končí denně na skládce ve Vydlabech. Jsou to především akumulátory z drobných elektrospotřebičů – holicích strojků, fénů, akuvrtaček nebo různých přehrávačů. Písecká radnice patří mezi několik měst, která začnou vyřazené drobné elektrospotřebiče sbírat. U specializované firmy pak zajistí odbornou likvidaci.

“Vadí mi, že lidé nemají ekologické cítění. Jinde ve světě jsou separace takového odpadu naprosto běžné,“ řekl Ivo Zajonc z Písku.

Množství podobně nebezpečných věcí v komunálním odpadu zatím nikdo nesledoval. „I když je skládka vlastně stavba a v budoucnu tu může vzniknout maximálně les zvláštního užívání, určitě nestojíme o to, aby na tomto území bylo jedovaté podloží. Odvoz elektrospotřebičů na skládku proto musí co nejrychleji skončit,“ řekl vedoucí odboru ŽP Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra. Naráží tím na fakt, že pracovníci technických služeb při svozu odpadu nemohou vědět, co lidé do popelnice hodí.

Aby nebyl možný prosak kontaminované vody do okolí, je skládka izolována fólií. Jistou dávku hrozby pro okolí však nelze vyloučit.

Podle obačnů, které Deník oslovil, je vše jen v myšlení. Lze ho změnit? „Ano. Stačí si uvědomit, kolik akumulátorů, mnohdy pochybného původu, vrátili lidé do obchodů při různých výměnných akcích. A kolik jich vyvezou na skládku nebo jinam. Stejně tak jde o ohromné množství vyřazených mobilních telefonů. Když akce nebyly, skončily strojky neznámo kde, zřejmě v popelnicích,“ řekl jeden z dotázaných mužů.

Město chce navézt nové kontejnery vedle nynějších sběrných míst. Po průzkumu jejich obsahu bude jasné, zda se tento krok radnici vyplatí. Kontejnery se objeví na nejfrekventovanějších místech – například na Velkém náměstí, u restaurace Olympie, společenského centra Družba a na Hradišti.

Co umí akumulátor?
Akumulátor (baterie) obsahuje agresivní tekutinu (elektrolyt), která se může při porušení pláště dostat do okolní zeminy a vody zamořit ji i na několik let.