Mnoho, třeba i smrtelných pracovních úrazů, či dalších závažných mnohdy nevratných chyb, je důvodem snahy Lesnické školy získat akreditaci a zařazení do sítě škol, které zajišťují nové formy výuky při celoživotním vzdělávání.

„Jako velmi perspektivní se jeví kromě jiných například výuka práce s motorovou pilou,“ řekla studijní referentka píseckých lesnických škol Pavla Machatá.

Kurz by se měl skládat z teoretické a praktické části. Teoretická část klade důraz na bezpečnost práce při různých způsobech řezů, při kácení stromů, odvětvování a podobně. Důležitou součástí kurzu je základní nauka o dřevě vzhledem k tomu, že při těžbě a dalším opracování kmene v lese se chová každá dřevina jinak.

„V rámci projektu by mělo být začleněno takzvané uznávání neformálního vzdělání. Lidé, kteří konkrétně s motorovou pilou už pracují a mají určité praktické dovednosti, získají přezkoušením doklad o doplnění svého vzdělání. Tento certifikát je pak bude opravňovat k dané práci, aniž by museli absolvovat časově náročnou rekvalifikaci,“ řekl ředitel lesnických škol v Písku František Bušina.

Každý samouk tak bude mít možnost absolvovat zkoušku a komisaři určí, zda splňuje praktickou dovednost i teoretické znalosti.
V rámci kraje je škol s touto certifikací dvanáct a do budoucna se předpokládá rozšíření sítě až na třicet, se zaměřením na nejrůznější profese. V případě lesnických škol to bude třeba ještě mechanizátor lesní výroby.

„Myslím, že podobná opatření už měla být v platnosti několik let. Profesionální pilu, a nejen tu, si dnes může koupit každý. A co je nejhorší, pokud třeba vlastní les, pracuje s ním bez sebemenších zkušeností a znalostí,“ řekl Václav Košař, který jako dřevorubec pracuje v lese už téměř dvacet let.

„Několikrát jsem byl u těchto lidí svědkem velmi těžkých úrazů a jednou dokonce smrtelného. To když pořezaný člověk bez rychlé pomoci vykrvácel,“ dodal Košař.