Budově hematologie a transfuzní služby bylo loni 32 let. Na podzim loňského roku došlo na rekonstrukci vnitřních prostor. „Minulý týden proběhla kolaudace a předání stavební části budovy, na kterou bylo z rozpočtu Jihočeského kraje uvolněno šest milionů korun,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Milena Krátká (53) strávila loni v nemocnici několik dnů. „Hodně se mění. Jak vzhledově, tak personálně. Řekla bych, že se z ní stává moderní zařízení,“ řekla.

Podle Filaly ale ještě není zdaleka hotovo. Pro opravu fasády se zateplením a opravou střechy bude nutné získat jiný dotační titul. „V současné době jsme ve fázi upřesňování potřebného zařízení a přístrojů. Vše musí splňovat požadované hygienické a technologické normy, aby tato centrální laboratoř strakonické nemocnice mohla získat příslušnou akreditaci, na kterou se připravuje již od letošního března.

Medicína

Nemocnice Strakonice tak reaguje na požadavek dnešní doby, kterou je medicína založená na důkazech – tzv. Evidence Based Medicine. „Tento postup se nejčastěji definuje jako vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči u jednotlivých pacientů,“ vysvětlil ředitel. Důležitým podkladem tohoto procesu jsou výsledky laboratorních vyšetření. Podle uznávaných statistik 70 až 80 procent lékařských rozhodnutí v nemocniční péči závisí na výsledcích laboratorních testů.

Současnost

V laboratorní medicíně došlo v posledním desetiletí k výraznému pokroku v technologii. Laboratorní provozy strakonické nemocnice v tomto ohledu procházejí finální fází cílené změny – vytvořením jednoho laboratorního komplexu, čímž se zařadí mezi několik prvních nemocnic v republice, kde již podobná centra vznikla.

Celek

Výsledkem konsolidace původně jednotlivých laboratorních oborů (tj. klinická biochemie, hematologie, klinická mikrobiologie a patologie) v jeden organizační celek jsou centrální laboratoře. Z pohledu pacientů, ale i zdravotnického personálu nemocnice se zjednoduší předávání všech vzorků bez ohledu na požadovaná vyšetření. „Proběhne na jednom místě a dokonce v jednom příjmovém okně,“ uzavřel Tomáš Fiala.

I toto logistické plus přispěje k rychlejšímu získání výsledku testu pro rozhodování lékaře, nehledě k tomu, že od pacientů nebude nutné získávat dvojnásobné množství materiálu (např. krve) a i nemocnice uspoří na zdravotnických prostředcích. „Pravda je, že se člověk při vyšetřeních dost naběhal. Pokud tohle zmizí, budou pacienti určitě míň nervozní,“ myslí si paní Milena.