Několik stovek lidí si nenechalo v sobotu odpoledne ujít významnou duchovní, kulturní i společenskou událost. Byla jí Poutní slavnost Navštívení Panny Marie v milevském klášteře premonstrátů u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného nádvoří.

Jak probíhala obnova tohoto rozsáhlého prostoru, kam se vrátila i kašna opět zaplněná tryskající vodou, si mohli návštěvnící prohlédnout v nové expozici v přízemí latinské školy.

„Obnovené nádvoří je krásné a milevsko to už dlouho potřebovalo. I proto, aby návštěvníci kláštera chodili do důstojného stánku přes pěkné nádvoří, uvedl František Hejhal z Milevska a dodal:

„A teď, když se klášter stal národní kulturní památkou a dá se to více do známosti, tak to může pomoci i přílivu dalších turistů a poutníků.“

Na financování rekonstrukce prvního nádvoří kláštera se podílelo ministerstvo kultury, a proto zde nechyběl ministr tohoto resortu Václav Jedlička.
„Bylo by dobré, abychom si uvědomovali křesťanství – jaká je to velká věc. A zde v Milevsku máme jednu z nejvýznamnějších křesťanských památek v Českých zemích. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se staraly, starají a budou starat o obnovu tohoto úžasného místa. A také vám všem, příznivcům kláštera,“ řekl před shromážděním lidí ministr Václav Jedlička.

Od pěti hodin se pak desítky lidí přišly podívat na slavnostní bohoslužbu, kterou vedl opat strahovského kláštera Michael J. Pojezdný.
„Klášter byl poškozen a zrušen už od husitských válek, ale naštěstí se vrací do původní krásy. Pan děkan je navíc velmi kulturní člověk, který sem kulturu znovu přivádí,“ řekl jáhen premostrátů Augustýn Jarolímek.