Více než sedm desítek jihočeských škol požádalo do konce loňského roku o prodloužení lhůty pro splnění nových legislativních norem. Především v oblasti hygienických požadavků na prostory, provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

V praxi se nová legislativa dotýká například vybavení tříd vhodným nábytkem, odpovídajícím osvětlením učeben, kapacitou a vybavením hygienických zařízení.

Realita škol

„Podle norem máme židličky všechny, i když máme výjimku do roku 2010,“ říká Jan Adámek, ředitel ZŠ Jana Husa v Písku, města, kde žije třicet tisíc obyvatel.

Podobnou situaci ale musí řešit i školy z menších městeček a obcí. Například Protivín se třemi tisíci obyvateli nebo Sepekov, kde žije asi patnáct set obyvatel.

„Židličky máme ze 70 procent nastavitelné, takže vlastně rostou s dítětem,“ dodává ředitel sepekovské základní školy Josef Himl.

V protivínské škole mají podle norem vybavené zatím dvě třídy. „Na zbývající máme podánu žádost o grant. Pokud vyjde, tak je nakoupíme ještě letos,“ upřesňuje ředitel školy Václav Křišťál.

Světlost učeben

Pozornost hygieniků se zaměřuje také na správné osvětlení a světlost učeben v souvislosti s předepsanými okny.

„Všechna okna máme podle předpisů – hygieny, požárníků a dalších složek, které to sledují,“ míní Jan Adámek.

„Okna nám zatím nikdo neměřil. Teď ale měníme dřevěná okna za plastová, která by už měla být podle norem,“ doplňuje kolegu Josef Himl.
„Škola má okna veliká, podle posledního měření jedné firmy jsme prošli, ale to bylo před dvěma lety, dnes mohou být normy ještě přísnější,“ domnívá se ředitel z protivínské školy.

Vedle tohoto vybavení sleduje hygiena mj. také správné větrání na WC a odpovídající ventilátory. „Na WC máme ventilátory, které si žáci sami spouští spínačem,“ říká ředitel ZŠ Jana Husa v Písku.

„Ventilátory nemáme, větráme jen okny. Máme výjimku do roku 2010. Sehnat na to peníze ale nebude nejspíš reálné,“ tvrdí Josef Himl ze ZŠ Sepekov. „Jedině snad, když to chce EU, tak by mohli na tyto investice přispět z rozpočtu EU,“ navrhuje řešení.

„Ventilátory zatím nemáme, větráme pouze otevřenými okny,“ říká zcela věcně Václav Křišťál z protivínské školy.

„Nové předpisy nejsou novinkou, ví se o nich řadu let. Přesto jsme tři měsíce před koncem roku rozeslali ředitelům dopis, v němž jsme je upozornili na termín nabytí účinnosti některých ustanovení,“ říká vedoucí odboru hygieny dětí a dorostu KHS Jihočeského kraje MUDr. Eva Štanclová.
Hygienici kladou důraz také na vybavení tělocvičen vhodnou podlahou a dalších prvků.