Město je už jedním z mála, které přidělují byty do nájmu občanům podle pořadníku. Děje se tak na základě vyhlášky schválené před patnácti lety. Letos však ministerstvo vnitra upozornilo Písecké, že jejich vyhláška je v rozporu s platnými právními předpisy.

„Šlo o to, že přidělování bytů má být řešeno interním předpisem obce a ne obecně závaznou vyhláškou. Dále bylo město upozorněno, že vyhláška omezuje žadatele o byt na ty, kteří mají trvalý pobyt v obci. Je tedy diskriminující vůči obyvatelům států Evropské unie,“ shrnula upozornění ministerstva vnitra vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Kateřina Sušická.

Většině Deníkem oslovených obyvatel Písku se vyhláška nezdá diskriminační. „V Písku jsem vyrostla, od té doby, co pracuji, zde odvádím daně a neměla bych mít přednostní právo na byt? To mi zase připadá hodně nespravedlivé vůči Písečákům,“ kroutí nevěřícně hlavou dvaatřicetiletá Petra Zámečníková.

Její vrstevník Zdeněk má však jiný názor: „Vyhlášku pokládám za diskriminační. Šanci bydlet v Písku by měl dostat každý, kdo tady bydlet chce nebo z pracovních důvodů potřebuje.“

Zastupitelé byli toho názoru, že vyhláška města musí být v souladu s právními předpisy. K 30. červnu zrušili platnost dosavadní obecně závazné vyhlášky. Od 1. července letošního roku začnou platit nová Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu.

Ta kopírují zrušenou vyhlášku, ze které byly ale odstraněny odkazy na změněné zákony a postupy. „Otázka trvalého bydlení byla řešena způsobem, který nediskriminuje občany žádného z členských států Evropské unie,“ dodala Kateřina Sušická.

Počet bytů, které město přiděluje do nájmu občanům, se každoročně snižuje. Je to ovlivněno tím, že počet bytů se jejich prodejem do majetku občanů snižuje a nové byty město nestaví. V loňském roce bylo přiděleno 49 bytů v domech s pečovatelskou službou a 51 podle pořadníku, výběrovým řízením, nebo v obecním zájmu.