Už podruhé se ve městě objevily obavy, že zdejšímu gymnáziu by mohlo hrozit zrušení. Jihočeský kraj, který je zřizovatelem školy a vlastníkem budovy, požádal radnici o bezúplatný převod stavební parcely formou darovací smlouvy.

Více informací se dočtete v pátek 23. května v Píseckém deníku