Ve druhé polovině měsíce je nejpříhodnější doba pro výsadbu letniček. Dbáme na jejich časté a vydatné zalévání a později i na přiměřené přihnojení.
Pokračujeme ve výsadbě rostlin do truhlíků, nádob na okenních parapetech, terasách a balkonech.

Pozornost věnujeme čištění skalky a vypletí nežádoucích plevelů. Potěšíme se květy hořce, hvozdíků, plaménků, skalkových druhů kosatců.
U odkvetlých narcisů a tulipánů odlamujeme semeníky a listy ponecháme tak dlouho, dokud nezačnou zjevně zasychat.

Také musíme řešit opory u pivoněk, ostrožek a dalších, které přivazujeme.

Začátkem měsíce je vhodná doba pro výsadby hlíz jiřinek, a to do dobře připravené vyhnojené půdy. Do jamky je dobré přidat trochu kompostu, do hloubky asi 10 cm od vrchní části.

Pozornost věnujeme sazenicím azalek, bramboříků, ibišků, voděnek, které jsme měli v místnostech a nyní je přeneseme ven na letnění. Počkáme s vynesením palem, datlovníků, filodendronů, difenbachií, které dáváme ven až koncem měsíce.

U růží upravíme řez a mělce je okopeme a zapravíme minerální hnojivo, které pomůže růstu a kvetení.

Připravíme se na výsadbu mečíků, které před výsadbou moříme proti třásněnkám.

Jezírka a menší nádrže udržujeme čisté. Vodní rostliny můžeme přihnojit speciálním hnojivem, začátkem měsíce můžeme dělit leníkny.

Jaroslav Řehůřek