„Celkem se sešlo třicet dobrovolníků, kteří jeli ve dvou partách. Skauti z Protivína čistili Blanici až do Heřmaně. Písečtí pluli po Otavě z Kestřan až do Písku,“ sdělil za organizátory akce Pavel Lahodný z píseckého Klubu vodáků Racek.

Podle jeho slov se podařilo naplnit celý velký kontejner, což čítá podle odhadů Lahodného asi čtyři tuny odpadu.

„Mezi nejkurióznějšími nálezy byly válcová domovní popelnice, SPZ s ještě platnou technickou kontrolou, radiový příjimač, kostra kola a spousta dílů na kolo, z nichž bychom to kolo snad složili celé,“ dodává.

Pořadatelem akce na Písecku byl Klub vodáků Racek a garantem projekt Otavská plavba, v němž spolupracují čtyři města ležící na řece Otavě – Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek.

Na úklidu Otavy a jejích přítoků v délce asi 80 kilometrů se podílely přibližně dvě stovky dobrovolníků, kterým sez řekya její blízkosti podařilovynosit na 16 tun odpadu.