Lidé a firmy, které plánují nákup městských pozemků pro stavbu bytů nebo garáží, musí počítat s vyššími náklady. Zastupitelé na čtvrtečním zasedání rozhodli o zvýšení cen prodávaných městských pozemků.

„Toto opatření má přispět k vyrovnání současných disproporcí, kdy město kupuje pozemky za podstatně vyšší ceny, než je prodává,“ připomněl místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

Změna cenových pravidel se týká zejména prodeje těch pozemků, které jsou podle schváleného územního plánu určeny pro výstavbu rodinných domků a garáží a pro bytovou výstavbu.

U nezasíťovaných pozemků určených pro výstavbu rodinných domků v Písku a v Hradišti dosud stál metr čtvereční 400 Kč, nová cena je 700 Kč. Ve Smrkovicích je nárůst ještě razantnější z 250 na 700 Kč. Lacinější jsou pro stavebníky rodinných domků pozemky v Semicích a Novém Dvoře, tady přijde metr čtvreční na 400 Kč.

O sto procent, z 250 na 500 korun za m², se ve všech pěti katastrálních územích zvyšuje cena nezasíťovaných pozemků pro bytovou výstavbu. Všechny uvedené ceny jsou minimální.

„O bydlení v Písku je velký zájem. Ani se nedivím, že jsou tady tak drahé byty, a nyní se zvyšují i ceny stavebních pozemků. Podle mých poznatků je ale město ještě pořád levnější než někteří soukromí majitelé půdy. Zřejmě to ale povede k tomu, že lidé budou spíše než přímo ve městě stavět v satelitech,“ uvedl pro Deník Zdeněk Melichar.

Podle schváleného návrhu narostly i ceny pozemků pod garáže. Ti, kteří stavěli novou, zaplatili za m² 1000 korun a tato cena zůstává i nadále. Hůře jsou na tom ti, kteří už mají garáž postavenou, ale na městském pozemku. Místo dosavadních 250 zaplatí rovněž 1000 korun.

Písek na rozdíl od jiných měst nemá vyhotovenou cenovou mapu a prodej pozemků se řídí pouze pravidly. Protože se nyní připravuje nový územní plán, zastupitelé uložili odboru rozvoje, investic a majetku města MÚ připravit podklady pro cenovou mapu.