Dvě vypalovací pece, elektrický hrnčířský kruh a spousta dalších pomůcek pomáhá k nejen při výuce výtvarné výchovy, alei k volnočasovým aktivitám pro děti i širokou veřejnost z Čimelic a okolí.

Děti jsou nadšené, práci s hlínou milují, dospělí v ní našli novou možnost jak se tvůrčím způsobem realizovat.

K vybavení keramické dílny přispěla finančně především obecČimelice, kteráse podílela na zakoupení větší pece a dalšího vybavení.