Tři svatby se budou konat na třech různých místech – na terase zámku, u kavárny Skleník venku pod stromem a přímo v oddací místnosti zámku.

Jak je vidět mladé páry se užna "pověry" neženit se a nevdávat v máji moc neohlížejí.