Písecko ani celé jižní Čechy neobstály v průzkumu, který sleduje, jak úřady komunikují s lidmi. Společnost Westminster oslovila úřady v celé republice, aby zmapovala způsob komunikace různých veřejných institucí s občany.

„Některé úřady neměly potřebu odpovědět na naše dotazy. Nás, daňové poplatníky, stále nepovažují za klienty,“ vyjádřila se k výsledkům Karina Nováková ze společnosti Westminster.
Toto tvrzení odmítá krajský úřad prostřednictvím tiskové mluvčí Márie Ptáčkové. Poukázala na ne právě objektivní otázky v dotazníku, který na úřady společnost rozeslala. „Získat potřebné body totiž úřad mohl také tím, pokud by kladně odpověděl na otázky, zda používá úřední stejnokroj, zda spolupracuje s konkrétní reklamní agenturou či používá pouliční reklamu,“ uvedla Mária Ptáčková .

„Jestli je informovanost ze strany městského úřadu dostatečná, musí samozřejmě vyjádřit sami občané. Oproti minulosti se snažíme předat lidem mnohem víc informací,“ říká k tématu místostarosta Městského úřadu v Milevsku Michal Polanecký. Vedle vývěsních skříněk a tištěného zpravodaje fungují webové stránky města, radnice posílá SMS o důležitých událostech těm, kteří se do systému přihlásili.

„Zveřejňujeme zápisy z jednání rady města, to dříve nebylo. Na internetu lidé najdou kontaktní formulář, kde mohou sdělit, co se jim líbí či nelíbí. Někdy jsou jejich připomínky oprávněné, jindy ne. Vždy se snažíme lidi vyslechnout,“ dodává Polanecký.

Jako jedno z mála měst zavedla milevská radnice diskusní fórum na webových stránkách. Zčásti se však tato forma komunikace stala nepřijatelnou, neboť někteří lidé si tu začali vyřizovat své účty. „Fórum je pozastaveno a pracuje se na jeho úpravách. Tak za dva týdny bude obnoveno,“ ujistil místostarosta.

„Co potřebuji, to se dozvím. Dostáváme zdarma zpravodaj, přečtu si zápisy na vývěsce. Koho veřejné věci zajímají, ten má informací dost,“ míní obyvatelka města Anděla Marešová.