Za několik dnů se bude v obci konat veřejné zasedání zastupitelstva, na kterém by se mělo, s ohledem na vyjádření obyvatel, s konečnou platností rozhodnout o výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v obci.

Podle nového vodního zákona musí každý vlastník nebo uživatel stavby mít od 1. ledna 2008 na vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení příslušného úřadu.

V minulých letech se obec o výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod pokoušela několikrát, ale nikdy se tuto investici nepodařilo realizovat. Putim má v archivu zbytky projektových dokumentací z minulých let, které jsou nepoužitelné.

„Postupně jsme oslovili čtyři společnosti zabývající se čistěním odpadních vod a jednu z nich jsme nakonec nechali zpracovat studii,“ řekl starosta obce Ladislav Šabat. Ten také dostal od zastupitelů za úkol, aby navštívil obec Všetaty, kde vybraný způsob kanalizace a čistění již provozují. Své poznatky předá zastupitelstvu.

Různé technologie

První ze čtyř řešení nabízelo decentrální čistění, což znamená čistírnu odpadních vod v hodnotě asi 70 000 korun u každého domu.
Druhým návrhem je kombinace spádové kanalizace a biologické čistírny. Tento způsob znamená hluboké a široké výkopy, a vzhledem k členitosti obce, budování několika přečerpávacích stanic.

Třetím je kombinace kanalizace tlakové se spádovou. I realizace tohoto návrhu by znamenala široké a hluboké výkopy a výstavbu přečerpávacích stanic.

„Ve Všetatech jsme viděli kanalizaci tlakovou, která pracuje na principu malých sběrných jímek u jednotlivých nemovitostí.

Ztěch se odpadní voda přečerpává do centrální čistírny,“ dodal starosta Šabat. Tato kanalizace vyžaduje jen malé výkopy, nejmenší finanční náklady, ale na druhé straně zase věcné břemeno pro majitele rodinných domů. U každého domu musí být totiž jímka s čerpadlem.

„S ohledem na finanční situaci obce bych s výstavbou ještě nějaký čas raději počkal. Čistírna vody je v budoucnu jistě nezbytná, ale mám obavu, aby se Putim zbytečně neukvapila,“ řekl jeden z obyvatel obce.