Ve sklepení domu U Zvonu na Velkém náměstí, který sousedí s domem U Tří korun, vede archeologický průzkum Jaroslav Jiřík z Prácheňského muzea. Práce navázaly na předchozí průzkum areálu Sladovny, který dělal jeho kolega Jiří Fröhlich.

Při tomto průzkumu objevil Fröhlich studnu a odtokovou štolu a bylo celkem logické, že její další část bude v podzemních prostorách směrem k náměstí pokračovat.

K dalšímu předpokládanému nálezu došlo právě v dolní části patrového sklepení domu U Zvonu, kde v současné době sídlí pizzerie a ve sklepě má vzniknout vinárna.

„Dělníci zde objevili další jímku na vodu, která byla kdysi zřejmě i jímkou odpadní pro dům U Tří korun. Ten stál osamoceně mezi hradem a klášterem a koncem čtrnáctého a počátkem patnáctého století ho tu zřejmě nechal zbudovat patrně významný šlechtic. Jímku, která byla mimo něj, zasypal někdo, kdo se rozhodl později stavět dům v sousedství. I když si tenkrát lidé na hygienu příliš nepotrpěli, nechal nový majitel jímku zasypat nehašeným vápnem a vápenný příkrov se dochoval do dnešních dnů,“ řekl archeolog Jaroslav Jiřík.

Ten se z nálezu jímky velice zaradoval, protože odpadové jámy jsou vždy bohatým nalezištěm nejrůznějších střepů a zbytků nářadí, podle kterého lze velmi přesně určit dobu jejich vzniku.

Podle zbytků keramiky v jímce určili archeologové stáří domu U Tří korun na konec patnáctého století. Dům U Zvonu, kde se archeologický průzkum koná, vyrostl na náměstí v první polovině století šestnáctého.

Mezi nálezy byly zlomky kahanů, misky s plastickým zdobením, džbánky, ale také pecky z ovoce a kosti. Jejich rozbor umožní nahlédnout do jídelníčku tehdejších obyvatel města.