Rozpracovaný nový strategický plán nyní mají na stole členové občanského sdružení Místní akční skupina Střední Povltaví.

Chystají se na další šanci k získání peněz z programu Leader pro podporu malého a středního podnikání, neziskových organizací a samosprávy regionu.

„Chtěli bychom samozřejmě do mikroregionu Milevsko přinést co nejvíc peněz,“ říká předseda skupiny a kovářovský starosta Pavel Hroch.

Na jihu Čech vzniklo celkem 19 místních akčních skupin a jen osm z nich bylo v prvním kole úspěšných a získaly finance na některé své projekty. „My jsem byli mezi těmi úspěšnými, i když částka nebyla velká.V druhé výzvě bude uspokojeno 32 žádostí a počítá se nejméně se stovkou žadatelů,“ říká Hroch. Milevský program musí být v souladu se strategickým plánem rozvojem kraje a navazuje i na komunitní plán.

„Teď musíme rozhodnout, zda budeme podporovat více obce nebo zemědělce, rádi bychom také získali finance pro neziskovky, na cestovní ruch. Je hodně plánů. Z tohoto programu můžeme čerpat také na opravu sakrálních památek nebo třeba na odbahnění rybníků. A přitom na jeden rybník je výše investice od osmdesáti až také do dvou set tisíc korun,“ dokládá na konkrétním příkladu Pavel Hroch.

Spolu s předsedou MAS Pavlem Hrochem se na přípravě a organizaci sdružení podílí manažerka Michaela Patková.

Už loni zakoupilo sdružení ze získaných peněz také párty stan, který budou využívat obce při různých společenských a sportovních akcích během roku.

O přípravě podkladů pro druhou výzvu v programu Leader informoval Pavel Hroch také členy zastupitelstva, které se konalo minulý pátek v Kovářově.