Podpora výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji je už přístupná i domácnostem. Doposud mohly podporu získat třeba obce pro vytápění obecních objektů, jako škol, obecních úřadů a podobně. Nyní už tedy může finanční podporu získat každý. Podle ministra Martina Bursíka je cílem, aby co nejvíce z 450 000 domácností, které dnes topí uhlím, mohlo přejít na ekologičtější způsob vytápění.

Na Písecku s touto iniciativou přišlo dobrovolné sdružení obcí Zlatý vrch už před několika lety a cílem bylo tehdy vyrábět peletky, tedy ekologické palivo rostlinného původu, dokonce ve vlastní režii.

„To se nám sice zatím ,nepodařilo, ale peletkami, které nakupujeme, v obcích úspěšně vytápíme jak některé větší objekty tak i několik rodinných domů,“ řekl předseda dobrovolného sdružení a starosta Ražic Jaroslav Němejc.

Nyní tedy může o podporu požádat každý, ale kladné vyřízení souvisí se splněním řady podmínek.

„Žadatel například musí doložit doklad o likvidaci kotle na pevná paliva. Nesmí si ho tedy ponechat jako náhradní zdroj a povinný je rovněž závazek, že jako palivo budou použity certifikované komponenty. Zavazuje se rovněž k topení peletkami na pět let, řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Podpora se netýká jen kotlů, na které může žadatel dostat příspěvek až 50 000 korun, ale také solárních systémů a tepelných čerpadel s dotací až 60 000 korun.

„Osobně jsem pro ekologické vytápění všemi deseti, ale pro vlasní rodinný domek jsemzvolil kombinaci, abych třeba mohl obratem přejít na spalování dřeva nebo pilin,“ prozradil Karel Heřman ze Sušicka. Podle jeho mínění by mohl být závazek na pět let háček. Výrobců peletek totiž zatím není mnoho a jako monopolní dodavatelé mohou nepříjemně překvapit.