Nedávný audit ukázal na velké rezervy, které jsou v energetické náročnosti jednotlivých školských objektů v majetku města. Jsou zaviněny především špatným stavem oken, což způsobuje zbytečné ztráty tepelné energie. Dalším důvodem vysoké energetické náročnosti je netěsnost plášťů budov a zejména spojovacích koridorů.

„Nejhorší situace, pokud jde o energetickou náročnost, je na Základní škole Tomáše Šobra. Jde o školu pavilonového typu, která bude postupně potřebovat celkovou rekonstrukci. V objektu kromě Základní školy Tomáše Šobra nyní sídlí také Základní škola Svobodná,“ uvedla vedoucí odboru školství Městského úřadu v Písku Marie Cibulková.

Město investuje značné prostředky do snížení energetické náročnosti školních objektů. Nyní je na řadě budova druhého stupně na ZŠ E. Beneše. Půjde o celkovou rekonstrukci obvodového pláště a střechy, včetně zateplení a výměny oken. Podobný rozsah prací bude také na objektu 15. mateřské školy v Erbenově ulici.

Protože jde o finančně náročné akce, město požádá o přidělení prostředků z evropského Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí.
Obě akce by se měly uskutečnit v průběhu letních prázdnin. Předpokládaný termín zahájení prací je 21. červen.

Pro žáky bude na dny 23. až 25. června vyhlášeno ředitelské volno. „Na dva zbývající dny škola požádala o zkrácení školního roku. Radní tuto žádost podpořili,“ doplnila Marie Cibulková.