Bezmála sto let vysoce odborné práce ocenilo ministerstvo kultury a podle ustanovení zákona o památkové péči vyhlásilo arboretum v areálu Lesnických škol v Písku za kulturní památku.

„O tohle uznání jsme už usilovali delší dobu, protože významně posiluje prestiž školy nejen jako vzdělávacího centra pro budoucí lesníky, ale rovněž široké veřejnosti, zejména pak školní mládeže,“ řekl ředitel Lesnických škol František Bušina.

První zmínka o arboretu je z roku 1899 a podle dochovaných snímků lze odvodit, že v okolí školy pravděpodobně existovala botanická zahrada a školky ovocných, okrasných a lesních dřevin. Cílevědomé budování arboreta ale začalo až v roce 1913.

Původně tu bylo vysázeno 250 druhů dřevin. Kompozice arboreta sestává ze čtrnácti celků, které byly formovány na konkrétních stanovištích a prezentují významné druhy dřevin z pohledu lesnického a dendrologického.

Jak v odůvodnění uvedli pracovníci ministerstva kultury, konkrétně vedoucí oddělené ochrany kulturních památek Petra Ulbrichová, Písecké arboretum je kvalitní výtvor zahradní architektury.

Jako takový dokládá tradici lesnického odborného školství v Čechách a obsahuje významnou sbírkou dřevin srovnatelnou s předními zámeckými parky či zahradami zakládanými v průběhu devatenáctého století.

„V arboretu jsem byl u příležitosti loňského Dne stromu a pokud tam jde laik jako já, doporučuji odborného průvodce.
Je tam krásně, ale celý význam arboreta pro výuku lesáků docení člověk až se zasvěceným výkladem,“ řekl Pavel Doležal z Písku.