Po Praze a Brně by se měl stát Písek třetím městem v republice, kde budou instalovány podzemní kontejnery na tříděný odpad. Nahradí tak barevné plastové. Rozhodli o tom radní města na své poslední schůzi.

„Město se již řadu let intenzivně a hlavně úspěšně zabývá tříděním druhotných surovin, ale věc má malý háček,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra. Jedná se zvlášť v historickém centru o stránku estetickou a na některých místech i o překážku na chodníku.

Odbor životního prostředí ve spolupráci s městským architektem Josefem Zábranským proto vytipoval pět míst pro možnou výstavbu podzemních kontejnerů. Ty se od nynějších liší tím, že větší část je skryta pod zemí, jsou tedy odolné i vůči vandalům.

Podle návrhu by měly stát na Velkém náměstí před Lunou či před obchodem Baťa. Druhým místem je Alšovo náměstí před bývalou základní školou, třetím Ningrova ulice či Havlíčkovo náměstí.

Čtvrtým stanovištěm by mohlo být Fügnerovo náměstí a posledním prostor parkoviště před Divadlem Fráni Šrámka.

„Cena za vybudování jednoho sběrného místa, které bude obsahovat tři kontejnery na papír, sklo a plasty, se dá stanovit až po vyhodnocení toho kterého stanoviště, ale předpokládáme asi 800 000 korun,“ řekla místostarostka Hana Rambousová.

Zároveň dodala, že k realizaci by mělo dojít v příštím roce.

„Každé vylepšení městu prospěje. Jen mám trochu obavy z vandalů. Možná bude zapotřebí více pozornosti ze strany městských strážníků,“ řekla Eva Prádlová, která nedaleko jednoho z vytipovaných míst bydlí.