Město nemá v současné době ucelenou koncepci environmentální výchovy, tedy výchovy ke složkám životního prostředí.

„Existuje koncepce krajská, do které některými fragmenty jako okres zapadáme, ale to zjevně nestačí,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Miloslav Šatra.

Jak dodal, ve městě existuje na různých stupních odborné úrovně celá řada ekologických aktivit. A každá taková skupina si organizuje práci v jakési uzavřené společnosti.

Město vyčlenilo ze svého rozpočtu na ekovýchovu čtvrt milionu korun a navíc existuje pro tento účel celá řada krajských i republikových grantů.

„Osobně jsem ale toho názoru, aby město nebylo garantem environmentální výchovy, protože máme jiné úkoly. To by si měli vzít za své ti, kteří už v oblasti životního prostředí ve zmíněných organizacích pracují,“ dodal Miloslav Šatra.

Objevil se nápad, aby takové středisko vzniklo v uvolněných prostorách bývalé školy Svobodná. V této budově by tak podle návrhu mohla být přednášková místnost a stabilní zázemí.

Z dosavadního jednání ale vyplývá, že by v žádném případě neměly zaniknout stávající aktivity, jako stanice živočichů Makov, malá vodní elektrárna v Písku, občanské sdružení Inkano a další. Jen by měl někdo usměrňovat a sjednocovat jejich činnost.

„Koordinátor by měl v podstatě hlídat, aby se prostředky a energie lidí nerozmělňovaly,“ dodal Šatra.

„Z dosavadních jednání jsem ale nabyl dojmu, že koordinátor bude vlastně pracovníkem jakéhosi ekoinfocentra, bez kterého se organizace obejdou,“ řekl jeden z aktivistů, který z pochopitelného důvodu nestál o zveřejnění svého jména. Jak dodal, je tu možné nebezpečí účelového vytvoření „teplých“ pracovních míst.