Na další seminář – tzv. oblastní studijní středisko pozval děti ze základních škol z celého Písecka místní spolek Českého červeného kříže (ČČK) do Píseckých hor, kde se děti ubytovaly na turistické chatě Živec.

Těžko na cvičišti ..

„Dříve jsme to dělali v květnu, ale pak jsme se rozhodli pro dubnový termín, protože už v květnu jezdí děti na okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků, tak aby byly lépe připraveny. Ta bude 15. května, jako obvykle na nábřeží Portyč v Písku,“ říká lektorka kurzu Barbora Grunzová.

Kritériem pro výběr dětí je podle jejích slov zájmová činnost v rámci školy a absolvování školení Mladý zdravotník I. stupně nebo Mladý zdravotník II. stupně, avšak přihlásit se mohli i další děti, které tato problematika zajímá.

První den v sobotu čekala děti obsáhlá teorie, aby získaly nebo si upevnily znalosti z anatomie. Účastníci se seznámí i s historií ČČK.

Nejdůležitější částí budou patrně ale praktické nácviky při poskytování první pomoci. Děti se naučí pomoci při dušení, zástavě dechu a krevního oběhu nebo uložit zraněného do stabilizační polohy.

Kromě těchto základů si v budoucnu budou umět poradit i se zlomeninami, poškozením kloubů, popáleninami, úžehem nebo otravami.

Příprava do škol

„Letos tu máme i starší děti, které chtějí jít na zdravotnickou školu a mají o problematiku zájem. Do školy, se to ale může hodit každému, kdo přijede,“ upřesňuje lektorka.

Samotná soutěž s názvem Okresní kolo hlídek mladých zdravotníků se účastní na sto dvacet dětí z celého Písecka po pětičlenných družstvech. Písecká organizace ČČK bude letos hostitelem i krajského kola soutěže, které se připravuje na 29. května.

Pobyty hradí z velké části pražský magistrát, protože jsou součástí minimálního programu, k němuž jsou oblastní spolky ČČK zavázány. Do tohoto programu patří školení o poskytování první pomoci, dárcovství kreve atd. Rodiče pak za týdenní pobyt připlácí devět set korun.

Dříve se nám hlásilo kolem čtyřiceti dětí, ale v poslední době jsme s tím měli trochu problém. Loni jsme byli na Benešovském mlýně, a tam bylo účastníků asi jen sedmnáct. Letos jich tu máme dvacet, a to je tak akorát,“ říká lektorka.

Zkoušky v terénu

„Při praktických zkouškách v terénu rozmístíme po lese několik raněných. Soutěžící pak musí na místě předvést, co se tu naučili. Děti rozdělíme do družstev a na některých stanovištích máme i dva raněné. To proto, aby si i s touto situací dovedly poradit a rozdělit si úkoly,“ tvrdí Grunzová.

Podle jejích slov nejsou zadané úkoly sledované na čas. „Tady to tak neděláme, protože víme, že děti samozřejmě dělají chyby, ale jsou tu od toho, aby se to naučily. Máme tu i děti, které sem přijely dokonce počtvrté, takže si své znalosti a dovednosti jen osvěží,“ dodává lektorka.

Děti: Líbí se nám tu

„Myslím si, že se tu naučím spoustu nových věcí, které mi budou platné k životu. Když bude potřeba, tak budu umět poskytnout první pomoc. Poznám tu také nové lidi než jsou v Písku nebo od nás, kde bydlím. Těším se na celý týden, protože tu jsem už počtvrté, a je tady vždycky moc hezky“, tvrdila Denisa Škvorová z obce Kluky u Písku.

„Těším se na to, že se tu naučím spoustu nových věcí a bude mi to dobré pro život,“ doplnila Drahomíra Marešová z Chyšek.

Kurz mladých zdravotníků pořádaný ČČK z Písku potrvá do pátku 18. dubna, kdy budou děti dělat písemné testy a čeká je praktická zkouška v terénu.
Všichni úspěšní zdravotníci pak dostanou na konci pobytu průkazku absolventa píseckého střediska ČČK.