Snaha firmy Winerberger o těžbu tzv. korekční cihlářské suroviny (jedné ze složek pro výrobu cihel) a její transport z naleziště u Kakovic přes Mirovice se mezi občany města nesetkává s velkým nadšením.

Jak jsme vás již o této kauze informovali, zastupitelé města i občané se k této záležitosti vyjadřují převážně odmítavě.

Nyní jak město Mirovice, tak občané zaslali své připomínky na krajský úřad v Českých Budějovicích, kde firma předložila svůj záměr, a nyní se čeká na odborné posouzení příslušných odborů, zda těžbu a transport povolí.

„Své vyjádření napsal i architekt města Mirovic Stanislav Kovář. Upozorňuje na nadlimitní hlučnost, exhalace plynových látek, prašnost, vibrace okolních domů, bezpečnost a plynulost dopravy přes Mirovice,“ říká tajemník města Josef Appel.

Co chybí v projektu?

Podle architekta města není údajně v projektu zmiňováno jaká bude používána technika a v jakých časových intervalech.
„V projektu je například i malý počet výpočtových bodů po celé délce Táborské ulice, které by významně ovlivnily konečné limity,“ upozorňuje tajemník města.

Zástupcům města v předloženém záměru dále chybí to, že neřeší nárůst dopravy ve výhledu budoucí těžby a horizontu více let.

Už dnes je silnice I/19, která je spojnicí mezi Táborem a Plzní a protíná město od západu k východu, navíc je oboustranně zastavěná obytnými domy, neúměrně zatěžována kamiony. Ty si tímto způsobem krátí cestu a zároveň šetří peníze za mýtné.

Vedle připomínek od města se sešlo na 170 podpisů od obyvatel Mirovic, kteří si transport nákladních aut přes město rovněž nepřejí.

Zástupci firmy Wienerberger se při posledním našem rozhovoru vyjádřili v tom smyslu, že své stanovisko sdělí až po projednání projektu a posouzení jeho vlivu na životní prostředí dotčenými odbory krajského úřadu v Českých Budějovicích, Mirovicích a Písku.

Lidé, kteří bydlí v domech na Táborské ulici, si stěžují, že už dnes není bezpečné přejít silnici. Ve svých domech pociťují vibrace už nyní.

„Firma tvrdí, že transport korekční cihlářské suroviny přes Mirovice životní prostředí neovlivní. Vozí se ovšem na otevřených korbách, a když není hlína mokrá, tak se pochopitelně práší,“ dodává tajemník Appel.