Uchazeči usedli v první části do školních lavic a vyplňovali testy s jedenatřiceti otázkami.

Odpovědi prozradily jejich znalosti rybářského řádu. V druhé fázi je pak čekala poznávačka deseti ryb, deseti jiných vodních živočichů a stejného počtu vodních a pobřežních rostlin. Ve třetí části pak předváděli jak umí zacházet s prutem jednak hodem na dálku a rovněž hodem na cíl.

Celkové hodnocení se účastníci dozví 10. května, kdy je čeká poslední disciplína Zlaté udice, a to opravdový lov ryb v řece Otavě u městského ostrova.